מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

הסבר כוונת הבית יצחק שאין להחמיר יותר מהמחמירים

חיפושי מקורות וכדומה
ש. ספראי
הודעות: 1283
הצטרף: ב' יולי 06, 2015 12:21 am

הסבר כוונת הבית יצחק שאין להחמיר יותר מהמחמירים

הודעהעל ידי ש. ספראי » ד' אוקטובר 13, 2021 10:14 pm

שו"ת בית יצחק או"ח סי' יז:
על דבר שאלתו במה שנוהגים חסידים ואנשי מעשה לקרות ק"ש ג' פרשיות תיכף כשיעמדו ממטתם, מיראתם פן יעברו זמן ק"ש. ולדעתו החיוב על כל אדם לעשות כן כאשר כבר נדפס על זה עלים גלוים שנתקבלו מגדולי הדור. ואולם לאשר יקראו ק"ש בלא תפילין ובברכות דף י"ד $[ע"ב] מבואר דתפילין קודם לק"ש ואמרו שם כל הקורא ק"ש בלא תפילין כאילו מעיד עדות שקר ור' יוחנן אמר כאלו הקריב עולה בלא נסכים ושאל אי יאי למיעבד הכי.

(א) תשובה. הנה כ"ת הביא ראיות שאין שום חשש בזה וכל ראיותיו יש לדחות, מה שהביא מרב $[ברכות שם] דקרי ק"ש ומנח תפילין ומצלי ומשני בגמ' שלוחא הוא דעוית. וזה ודאי דרב היה מוותיקין וקרא קודם הנץ ומשום דעוית שליח קרא ק"ש בלא תפילין הגם שהיה עדיין שהות ג' שעות, הרי משום שהיה ירא לעבור זמן ותיקין קרא ק"ש בלא תפילין, כל שכן היכא שירא לעבור לגמרי זמן ק"ש אין ראיה למ"ש הר"י דותיקון ס"ל דוקא בדיעבד עד ג' שעות, אבל לכתחלה בעי קודם הנץ א"כ כיון שלא היה לו תפילין דשליח עוית קרא ק"ש שלא יעבור זמן ותיקין ואין ראיה מזה למי שיש לו תפילין שרשאי לקרות ק"ש בלא תפילין והרי מגמ' זו מוכח בהיפך דדוקא בשביל שעיות השליח קרא ק"ש אבל לולא זאת היה מניח תפילין וקרי ק"ש. ועוד מאן יימר דמיירי שקרא קודם הנץ, דילמא היה קודם ג' שעות והמתין באמת וקרא קודם ג' שעות שלא יעבור זמן ק"ש, כיון דבגמ' אין הכרע לזה. (עוד העירני חכם אחד דאם רב היה קורא כותיקין היה חשש נדר בדבר כדין מנהג של מצוה ולכן היה החיוב עליו לקרות אף בלא תפילין כותיקין ושלא יעבור על נדרו. ואני אומר דכיון דותיקין היו סוברין דוקא לכתחלה יש להתפלל עם הנץ החמה, אין להנוהג כמנהגן יותר חומרא ממה שנוהגים הם, כמבואר מדברי המג"א סי' תקפ"א ואלו היה הדין דבשביל שלא יעבור אזריזות אין רשאי לקרות ק"ש בלא תפילין, גם רב לא היה עובר אנדר אם לא היה קורא)

מה כוונתו להוכיח מהמג"א סימן תקפא?

צופה_ומביט
הודעות: 899
הצטרף: ד' אפריל 29, 2015 5:26 pm

Re: הסבר כוונת הבית יצחק שאין להחמיר יותר מהמחמירים

הודעהעל ידי צופה_ומביט » ד' אוקטובר 13, 2021 10:32 pm

לכאורה הכוונה לסק"ג שם:
שבוע שלפניו: כדי שיוכלו להתענו' ד' ימים לפני ר"ה נגד ב' ימים דר"ה ושבת ועי"כ שאין מתענין ונ"ל דהמתענה בר"ה א"צ להתענות רק ב' ימים לפני ר"ה אף על גב שנהג כבר להתענו' דלא היתה כוונתו אלא לתשלומין ועכשיו שמתענה בר"ה א"צ תשלומין.

כלומר: שהנוהג להתענות ד' ימים לפני ר"ה כמנהג העולם וכעת החליט להתענות ב' ימים דר"ה, אינו צריך להתענות אלא ב' ימים לפניו, ואף שכבר נהג מזמן רב מנהג טוב להתענות ד' ימים לפני ר"ה, כי כל מנהגו היה לתשלומין לר"ה וכעת שמתענה בר"ה אינו צריך לתשלומין.

והבין הבית יצחק בפשיטות שהמג"א פסיק ותני בכל מתענה שכזה, גם מי שפשוט קיבל ע"ע מנהג זה של העולם להתענות ד' ימים לפני ר"ה בלי לחקור ולדרוש אחריו מה טעמו ובלי לכוון להדיא בכל פעם שהוא לתשלומין לר"ה דיקא, ועכ"ז פסיק ותני המג"א שבכל גוונא שהוא - אם מתענה בר"ה אינו צריך להתענות התשלומין. ומוכח מזה שגם הנדר שקיבל ע"ע באופן אישי להתענות ד' ימים לפני ר"ה - אינו חמור יותר מכוונת מתקני התקנה המקוריים, וכיון שהם תיקנו לתשלומין - גם נדרו לא היה יותר מזה, אלא רק בתור תשלומין.

לבי במערב
הודעות: 7828
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm
מיקום: לענינים נחוצים - נא לפנות בהודעה־פרטית. בתודה מראש.

Re: הסבר כוונת הבית יצחק שאין להחמיר יותר מהמחמירים

הודעהעל ידי לבי במערב » ד' אוקטובר 13, 2021 10:35 pm

שמא הכוונה לס"ק יב.

ש. ספראי
הודעות: 1283
הצטרף: ב' יולי 06, 2015 12:21 am

Re: הסבר כוונת הבית יצחק שאין להחמיר יותר מהמחמירים

הודעהעל ידי ש. ספראי » ד' אוקטובר 13, 2021 10:41 pm

צופה_ומביט כתב:לכאורה הכוונה לסק"ג שם:
שבוע שלפניו: כדי שיוכלו להתענו' ד' ימים לפני ר"ה נגד ב' ימים דר"ה ושבת ועי"כ שאין מתענין ונ"ל דהמתענה בר"ה א"צ להתענות רק ב' ימים לפני ר"ה אף על גב שנהג כבר להתענו' דלא היתה כוונתו אלא לתשלומין ועכשיו שמתענה בר"ה א"צ תשלומין.

כלומר: שהנוהג להתענות ד' ימים לפני ר"ה כמנהג העולם וכעת החליט להתענות ב' ימים דר"ה, אינו צריך להתענות אלא ב' ימים לפניו, ואף שכבר נהג מזמן רב מנהג טוב להתענות ד' ימים לפני ר"ה, כי כל מנהגו היה לתשלומין לר"ה וכעת שמתענה בר"ה אינו צריך לתשלומין.

והבין הבית יצחק בפשיטות שהמג"א פסיק ותני בכל מתענה שכזה, גם מי שפשוט קיבל ע"ע מנהג זה של העולם להתענות ד' ימים לפני ר"ה בלי לחקור ולדרוש אחריו מה טעמו ובלי לכוון להדיא בכל פעם שהוא לתשלומין לר"ה דיקא, ועכ"ז פסיק ותני המג"א שבכל גוונא שהוא - אם מתענה בר"ה אינו צריך להתענות התשלומין. ומוכח מזה שגם הנדר שקיבל ע"ע באופן אישי להתענות ד' ימים לפני ר"ה - אינו חמור יותר מכוונת מתקני התקנה המקוריים, וכיון שהם תיקנו לתשלומין - גם נדרו לא היה יותר מזה, אלא רק בתור תשלומין.


חזק מאד. אני מכניס את דבריך הנעימים בהערותי לבית יצחק מהדורה חדשה.

צופה_ומביט
הודעות: 899
הצטרף: ד' אפריל 29, 2015 5:26 pm

Re: הסבר כוונת הבית יצחק שאין להחמיר יותר מהמחמירים

הודעהעל ידי צופה_ומביט » ד' אוקטובר 13, 2021 10:56 pm

ש. ספראי כתב:
צופה_ומביט כתב:לכאורה הכוונה לסק"ג שם:
שבוע שלפניו: כדי שיוכלו להתענו' ד' ימים לפני ר"ה נגד ב' ימים דר"ה ושבת ועי"כ שאין מתענין ונ"ל דהמתענה בר"ה א"צ להתענות רק ב' ימים לפני ר"ה אף על גב שנהג כבר להתענו' דלא היתה כוונתו אלא לתשלומין ועכשיו שמתענה בר"ה א"צ תשלומין.

כלומר: שהנוהג להתענות ד' ימים לפני ר"ה כמנהג העולם וכעת החליט להתענות ב' ימים דר"ה, אינו צריך להתענות אלא ב' ימים לפניו, ואף שכבר נהג מזמן רב מנהג טוב להתענות ד' ימים לפני ר"ה, כי כל מנהגו היה לתשלומין לר"ה וכעת שמתענה בר"ה אינו צריך לתשלומין.

והבין הבית יצחק בפשיטות שהמג"א פסיק ותני בכל מתענה שכזה, גם מי שפשוט קיבל ע"ע מנהג זה של העולם להתענות ד' ימים לפני ר"ה בלי לחקור ולדרוש אחריו מה טעמו ובלי לכוון להדיא בכל פעם שהוא לתשלומין לר"ה דיקא, ועכ"ז פסיק ותני המג"א שבכל גוונא שהוא - אם מתענה בר"ה אינו צריך להתענות התשלומין. ומוכח מזה שגם הנדר שקיבל ע"ע באופן אישי להתענות ד' ימים לפני ר"ה - אינו חמור יותר מכוונת מתקני התקנה המקוריים, וכיון שהם תיקנו לתשלומין - גם נדרו לא היה יותר מזה, אלא רק בתור תשלומין.


חזק מאד. אני מכניס את דבריך הנעימים בהערותי לבית יצחק מהדורה חדשה.


יישר כוח. אשריי שזכיתי ואשריך שזיכיתני.

פרנצויז
הודעות: 1187
הצטרף: ה' מרץ 26, 2015 1:40 pm

Re: הסבר כוונת הבית יצחק שאין להחמיר יותר מהמחמירים

הודעהעל ידי פרנצויז » ה' אוקטובר 14, 2021 10:50 am

ש. ספראי כתב:שו"ת בית יצחק או"ח סי' יז:
...ואני אומר דכיון דותיקין היו סוברין דוקא לכתחלה יש להתפלל עם הנץ החמה, אין להנוהג כמנהגן יותר חומרא ממה שנוהגים הם, כמבואר מדברי המג"א סי' תקפ"א ואלו היה הדין דבשביל שלא יעבור אזריזות אין רשאי לקרות ק"ש בלא תפילין, גם רב לא היה עובר אנדר אם לא היה קורא)
מה כוונתו להוכיח מהמג"א סימן תקפא?

צופה_ומביט כתב:לכאורה הכוונה לסק"ג שם:

לבי במערב כתב:שמא הכוונה לס"ק יב.

לכאורה יש לעיין שמא יש לומר כדברי לבי במערב שהכוונה לס"ק י"ב, ראה שם מג"א תקפ"א סוף ס"ק י"ב:
"... וא"צ התרה עיין סימן תרפ"ו אם לא מי שמתענה יותר ממה שנהגו הציבור".
מה שרואים בס"ק י"ב, זה שהוא תולה את זה אם האדם הזה רגיל להתענות כמו שנהגו הציבור או יותר ממה שנהגו הציבור, וזה יותר דומה למש"כ הבית יצחק, (משא"כ בס"ק ג' אינו תולה בציבור כלל, אלא תולה בכוונתו הפרטית).
ויש לעיין.

צופה_ומביט
הודעות: 899
הצטרף: ד' אפריל 29, 2015 5:26 pm

Re: הסבר כוונת הבית יצחק שאין להחמיר יותר מהמחמירים

הודעהעל ידי צופה_ומביט » ה' אוקטובר 14, 2021 11:21 am

לענ"ד הרבה יותר דומה [ואף דומה ממש] לסק"ג, דמיירי ממנהג טוב שנהג לקיים תקנה ואזלינן בתר כוונת מתקני התקנה.
והוא ממש כנידון הבית יצחק שרב נהג מנהג טוב לקיים תקנת ותיקין ואזלינן בתר כוונת הותיקין בתקנה.
והבוחר יבחר.


חזור אל “מנא הני מילי?”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 28 אורחים