מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

איסור "שרץ הארץ" בדגים טהורים

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
עושה חדשות
הודעות: 10217
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

איסור "שרץ הארץ" בדגים טהורים

הודעהעל ידי עושה חדשות » ב' פברואר 20, 2017 11:16 pm

תוס' מכות טז:
ביניתא דבי כרבא פי' ר"ת דג קטן הנמצא במחרישה וקמ"ל דאע"ג דנמצא במים היה מותר לפי שיש לו קשקשים אפ"ה לוקה אף על גב דאי הוי במים טהור.
ויש בזה ויכוח באחרו', (ראה מש"כ הבית אפרים בהקד' לטיב גיטין ומש"כ בחזו"א יו"ד סי' יד סקי"ב), האם מדובר על דג ממש שעיקר גידולו במים, או שעיקר מקומו ביבשה. ועי' רמב"ן וריטב"א מכות שם.

גם בזמנים האחרונים מצינו דג כזה, (אולי תעזרו לי להבין על מי מדובר?), כפי המקובל בשם הבעש"ט זי"ע, הנה לפניכם מתוך "דרכי תשובה" -
דרכי תשובה פג-ז.png
דרכי תשובה פג-ז.png (76.57 KiB) נצפה 1179 פעמים

אז אולי מישהו יודע מה זה "שלייען" או "ציגייער פיש"?

===

בס' העמק דבר כותב הנצי"ב חידוש מופלג עוד יותר,
ז"ל ויקרא יא-ט:
העמק דבר.png
העמק דבר.png (18.79 KiB) נצפה 1179 פעמים

וזה כבר מזכיר את הרס"ג (או הקראים?) על דין אסיפה בדגים. ואולי כוונתו של הנצי"ב דוקא בביניתא דבי כרבא ולא בכל הדגים, וצ"ע.

===

אז בעצם צריך לשאול, למה כל דג טהור שנלקח מהמים ופרפר קצת על האדמה, לא נאסור אותו כדין שרץ השורץ אל הארץ?
ובס' "חיי עולם נטע", (הסכמות מצ"פ אחיעזר מרחשת וכו'), דן בזה בארוכה, עי"ש נטע רבעי סי' כח.

===

יתכן לומר בפשיטות דל"ש שרץ השורץ על הארץ בדגים, מכיון שהדג אינו יכול לחיות ולהתקיים על הארץ. סברא זו כתבה כבר השפ"א (יו"ד סי' פד).

אבל א"כ יוצא לדינא, שדגים טמאים שגדלו בתוך בריכות, (דהיינו בבורות ושיחין ולא בימים ונחלים), מותרים באכילה! כי בתוך המים הרי לא חל עליהם איסור, אלא שבפרישתם אמורים להיאסר, (ולדעת הרמב"ם אף בפרישה לאחר מיתה), אבל להנ"ל הרי יוצא שכל דג שאינו יכול להתקיים מחוץ למים, לעולם אינו נכלל ב"שרץ השורץ על הארץ".

ושמעתי שאחד הרבנים שליט"א כתב ע"ז, לייסד ולגדל "שרימפסים כשרים" בתוך בריכות, (דהיינו אם לא נחוש לדעת החזו"א שיש בזה איסור של היוצא מן הטמא), והיה ע"ז פולמוס גדול. אבל לא מצאתי כעת היכן.

===

לאידך גיסא, דן בשאילת דוד חולין סז. שדגים טהורים בתוך בריכות נאסרים בפרישתם! הנה -
שאילת דוד חולין סז.png
שאילת דוד חולין סז.png (31.98 KiB) נצפה 1179 פעמים


===

שו"ר, בס' "חידושי ירוחם", שהוא דן בזה בארוכה עם הגר"י קלמס, האם מותר לאכול דגי בריכות, עי"ש.

===

מקווה שתחכימו אותי בעוד פרטים.

מאיר נפתלי
הודעות: 232
הצטרף: ג' מאי 24, 2016 11:20 am

Re: איסור "שרץ הארץ" בדגים טהורים

הודעהעל ידי מאיר נפתלי » ב' פברואר 20, 2017 11:26 pm

עושה חדשות כתב:

אבל א"כ יוצא לדינא, שדגים טמאים שגדלו בתוך בריכות, (דהיינו בבורות ושיחין ולא בימים ונחלים), מותרים באכילה!

ואין זה גמרא בחולין סו: ונפסק בשו״ע יו״ד פד א? (בדיוק למדתי את זה היום)

אמנם שם כתוב שרק במים הם מותרים.

עושה חדשות
הודעות: 10217
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: איסור "שרץ הארץ" בדגים טהורים

הודעהעל ידי עושה חדשות » ב' פברואר 20, 2017 11:38 pm

מאיר נפתלי כתב:עושה חדשות כתב: אבל א"כ יוצא לדינא, שדגים טמאים שגדלו בתוך בריכות, (דהיינו בבורות ושיחין ולא בימים ונחלים), מותרים באכילה!
-
ואין זה גמרא בחולין סו: ונפסק בשו״ע יו״ד פד א? (בדיוק למדתי את זה היום)
גם אני למדתי את זה היום, אבל בגמ' אין מקור להתיר אחרי שפירשו מן המים, ואילו ע"פ הנ"ל יש לחדש שהפרישה לא תאסור.

==

כעת מצאתי את מה שציינתי לעיל - שאחד הרבנים שליט"א כתב ע"ז, לייסד ולגדל "שרימפסים כשרים" בתוך בריכות.
מצו"ב -
שרימפס כשר.PDF
(2.4 MiB) הורד 207 פעמים
תשובת הרב רובין.PDF
(712.83 KiB) הורד 175 פעמים

מן הסתם היה לזה הד גם בקבצים הבאים, לע"ע ל"מ.

עושה חדשות
הודעות: 10217
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: איסור "שרץ הארץ" בדגים טהורים

הודעהעל ידי עושה חדשות » ד' מרץ 08, 2017 9:34 pm

אולי מישהו ישלים את המידע,
על איזה דג יש קבלה מהבעש"ט שלא לאוכלו, (כי הוא חי חודשיים בשנה מחוץ למים וכו' כמתואר לעיל "שלייער - ציגייער פיש").

ועוד שאלה על דגים, במשנה אי' "כל שיש לו קשקשת יש לו סנפיר", אבל באחרו' יש שאמרו שהכלל הוא רק על דרך הרוב וכד', (וצ"ע מהמו"מ בגמ' בחולין ונדה), כי "הדג שבים הספרדי" יש לו קשקשת ואין לו סנפיר. האם מוכר בזמנינו?

עושה חדשות
הודעות: 10217
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: איסור "שרץ הארץ" בדגים טהורים

הודעהעל ידי עושה חדשות » א' אפריל 16, 2017 2:49 pm

יל"ע גם בזה -
ביאור הגר"א יו"ד סי' רא סק"ו: ולי אין ראייתו של ר"י מובנת כלל דאטו שאובים לא יוכלו לילך בגידי הקרקע והרבה סילונות של מים שהולך בתוך הבור והבור לא נתמלא והמים הלכו בגידי הקרקע וכתבו בספרי הטבע שכמה פעמים מצאו דגים בתוך בורות מים מכונסים ועוד כתבו שהניחו בתוכן דגים ועשו בהם סימנים בטבעות כסף ומצאום בנהרות וכמה מעשים כזה.

הגיונות
הודעות: 957
הצטרף: ש' ינואר 28, 2017 7:44 pm

Re: איסור "שרץ הארץ" בדגים טהורים

הודעהעל ידי הגיונות » א' אפריל 16, 2017 2:59 pm

בקשר לשאלתו של פותח האשכול בעניין הקבלה מהבעש"ט לגבי הדג 'שלייען' ו-'ציגייער פיש', זוכרני שר"א קורמן באחד מספריו עמד על דברים אלו, והביא את דבריו של הר"ש פרנקל שכתב ('בענין דגים', עמ' ל"ח-ל"ט):

"בעניין המנהג אשר נהגו אנשי מעשה שאין אוכלין מין דגים הנקראים שלייען או ציגיינער-פיש ואומרים שיש קבלה מהבעש"ט הקדוש זי"ע שיש עליהם חשש משום שרץ השורץ על הארץ. ויש שאין נמנעים מלאכלן רק בקיץ בחודשי תמוז ואב. והיה קשה מאוד, ובפרט בעיני מקצת לומדי תורתנו הקדושה, וכי תורה חדשה יש לנו? הלא למין דגים הללו יש להם סימני טהרה סנפיר וקשקשת, ואיך ימצאו עליהם חשש משום שרץ השורץ?"


[ובאמת שהטעם שלא אכלו דג זה הוא משום שבחדשים אלו, הדגים הללו פרים ורבים. ונמנעים מלאכלם מחמת מיאוס - ראה בדרכי תשובה שהובאו בתחילת האשכול].

ווידער
הודעות: 143
הצטרף: א' אוגוסט 25, 2019 2:50 am

Re: איסור "שרץ הארץ" בדגים טהורים

הודעהעל ידי ווידער » ג' מאי 04, 2021 2:18 pm

האם למישהו יש תשובה לשאלה בתחילת האשכול?
קבצים מצורפים
נחלתנו - שצט - פר' בהר בחקותי.pdf
(390.88 KiB) הורד 21 פעמים

ווידער
הודעות: 143
הצטרף: א' אוגוסט 25, 2019 2:50 am

Re: איסור "שרץ הארץ" בדגים טהורים

הודעהעל ידי ווידער » ג' מאי 04, 2021 2:26 pm

יכול להיות שזה דג הטינקה?


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: Majestic-12 [Bot] ו־ 144 אורחים