מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

הביאני אל בית היין

מאסף לדברי שירה ופרוזה באספקלריה של תורה וברוחם של חכמים. מן המקור ומן הכתובים.
אליהו בן עמרם
הודעות: 1265
הצטרף: ב' יוני 20, 2016 6:56 pm

הביאני אל בית היין

הודעהעל ידי אליהו בן עמרם » ג' יוני 08, 2021 8:53 pm

קרוב לי לפרסם ביקשני, ולסרב נמנעתי.
הנה לפניכם רביבים מליבו, לב שיכור ולא מיין.

הביאני אל בית היין

הוי – קנקנים מתנודדים
מעסיס הענבים,
לעייפה עמוסים
ביינות מרקחים.

לאזני מדנדנים
נעימת מבושמים
חרצנים כענבלים
בזגים כפעמונים.

שורות שורות כדים עומדים
כחיילים זקופים עומדים,
ימין ושמאל כצועדים
בסך השיכורים.

הנה ישן עם חדשים
והנה חדש עם ישנים,
בוהק לבן בין לבנים
ואדום מאדומים.

טיפין מחרכי פקקים
בוקעים מהדף הזבים,
הישר לאף מתרוננים
ניחוחות כובשי חושים.

ועיני תרות כנוצצים
ליבי בלב הקנקנים,
איזה ראשון במובחרים
אבחר ראשית למנעמים.

אחרונים כראשונים
ממתינים בסך ומזמינים,
בוא וטעם הם לוחשים
כרוח באיבי הנחלים.

אז נתתי דרור מאוויים
פרעתי ראש הקנקנים,
פי גמע מן הפתחים
חיכי געש מטעמים.

וכבר במעט הרגעים
ולצידי הוטלו הריקנים,
כי איך אעמוד בפיתויים
משבעים פנים.

מילים חוקים ומשפטים
לקרבי הישר כמחליקים,
משביעים וסועדים
משמחים ומצהילים.

מעשרת הדברים
לכללות ודקדוקי סופרים,
תנאים ואמוראים
ראשונים כאחרונים.

ושם הם עוד פורטים
על נבלים העתיקים
לנאחזים מעולפים
בדגלו עלי אהבים.

אליהו בן עמרם
הודעות: 1265
הצטרף: ב' יוני 20, 2016 6:56 pm

Re: הביאני אל בית היין

הודעהעל ידי אליהו בן עמרם » ג' יוני 08, 2021 9:28 pm

ובגירסא מנוקדת כמעט מלאה.

הֱבִיאַנִי אֶל בֵּית הַיָּיִן

הוֹי – קַנְקַנִּים מִתְנוֹדְדִים
מֵעֲסִיס הָעֲנָבִים,
לעייפה עֲמוּסִים
בְּיֵינוֹת מרקחִים.

לְאָזְני מְדַנְדְּנִים
נְעִימַת מְבֻשָּׂמִים
חַרְצַנִּים כְּעִנְבָּלִים
בַּזָּגִים כְּפַעֲמוֹנִים.

שׁוּרוֹת שׁוּרוֹת כַּדִּים עוֹמְדִים
כְּחַיילים זקוּפִים עוֹמְדִים,
יָמִין וּשְׂמֹאל כְּצוֹעֲדִים
בְּסַךְ הַשִּׁכּוֹרִים.

הִנֵּה יָשָׁן עִם חֲדָשִׁים
וְהִנֵּה חָדָשׁ עִם יְשָׁנִים,
בֹּוהק לָבָן בֵּין לְבָנִים
וְאָדֹם מֵאֲדוּמִים.

טִיפִּין מחֲרַכֵּי פְּקָקִים
בּוֹקְעִים מהדף הַזָּבִים,
הַיישר לאַף מִתְרוֹנְנִים
נִיחוֹחוֹת כּוֹבְשֵׁי חוּשִׁים.

וְעֵיני תָּרוֹת כנּוֹצְצִים
לִבִּי בְּלֵב הַקַּנְקַנִּים,
אֵיזֶה רִאשׁוֹן בַּמֻּבְחָרִים
אֶבְחַר רֵאשִׁית לְמנעָמִים.

אַחֲרוֹנִים כָּרִאשׁוֹנִים
מַמְתִּינִים בַּסַּךְ וּמַזְמִינִים,
בּוֹא וטעַם הֵם לוֹחֲשִׁים
כְּרוּחַ בְּאִבֵּי הַנְּחָלִים.

אָז נָתַתִּי דְּרוֹר מאוויים
פָּרַעְתִּי רֹאשׁ הַקַּנְקַנִּים,
פִּי גָּמַע מִן הַפְּתָחִים
חיכי גַּעַשׁ מִטְּעָמִים.

וּכְבָר בִּמְעַט הָרְגָעִים
וּלְצִדִּי הֻטְּלוּ הָרֵיקָנִים,
כִּי אֵיךְ אֶעֱמֹד בפיתּוּיִים
מִשִּׁבְעִים פָּנִים.

מִלִּים חֻקִּים וּמִשְׁפָּטִים
לְקירבי היישר כְּמַחְלִיקִים,
מַשבִּיעִים וְסוֹעֲדִים
מְשַׂמְּחִים וּמַצְהִילִים.

מֵעֲשֶׂרֶת הַדְּבָרִים
לִכְלָלות וְדִקְדּוּקֵי סוֹפְרִים,
תְּנָאִים וְאָמוֹרָאִים
רִאשׁוֹנִים כָּאַחֲרוֹנִים.

וְשָׁם הֵם עוֹד פּוֹרְטִים
עַל נְבָלִים הָעַתִּיקִים
לְנֶאֱחָזִים מְעֻלָּפִים
בְּדִגְלוֹ עָלַי אֲהָבִים.


חזור אל “אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 7 אורחים